Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie nr 94/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz wobec gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-05 14:45

Zarządzenie nr 93/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011-12-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-05 14:42

Zarządzenie nr 92/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:55

w sprawie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych oraz postępowania z dokumentami niejawnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:54

Zarządzenie nr 91/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:53

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:52

Zarządzenie nr 90/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:50

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:49

Zarządzenie nr 89/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:48

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubani, oznaczonej jako dz. nr 212

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-21 14:54

w sprawie ustalenia  regulaminu rokowań po drugim  przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubania, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 212, o powierzchni 0,54 ha
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-21 14:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-26 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-21 14:50

w sprawie ogłoszenia rokowań  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Lubania gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-21 14:50

Zarządzenie nr 86/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:41

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:41

Zarządzenie nr 85/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:39

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2012 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:39

Zarządzenie nr 84/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 grudnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:37

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu postępowania o zamówienia publiczne na wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół znajdujących sie na terenie Gminy Sadkowice, w którym Zamawiający był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:33

w sprawie określenia wysokości dofinansowania zakupu okularów ochronnych dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej i pracownika

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Mleczarek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-26 10:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:05

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 10:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:57

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:54

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:53

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:51

w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Trębaczew w celu przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Trębaczew

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-04-26 09:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-25 11:25

w sprawie ustalenia  regulaminu II  przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubania, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 212, o powierzchni 0,54 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-25 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-25 11:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-10-25 11:24

w sprawie ogłoszenia II  przetargu  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubania gm. Sadkowice 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-25 11:22

Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 października 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-15 10:55

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:54

Zarządzenie nr 73/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 października 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:52

w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 14:17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-11 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-07 08:48

Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:47

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:46

Zarządzenie nr 69/11 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:45

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-20 11:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-14 14:31

w sprawie ustalenia  regulaminu I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lubania, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 212, o powierzchni 0,54 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-14 14:31

ZARZĄDZENIE nr 66/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 września 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:42

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-14 14:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-14 14:30

w sprawie ogłoszenia  przetargu  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubania gm. Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-09-14 14:27

ZARZĄDZENIE nr 64/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 września 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:36

ZARZĄDZENIE nr 63/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:35

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:35

ZARZĄDZENIE nr 62/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:17

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:17

ZARZĄDZENIE nr 61/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:16

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:15

ZARZĄDZENIE nr 60/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:14

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-15 10:14

ZARZĄDZENIE nr 59/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 12:00

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczno wyznaczonego na dzień 9 września 2011 r., na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kaleń

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:59

ZARZĄDZENIE nr 58/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:55

w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerach ewidencyjnych 476 i 475 o powierzchni łącznej 0,10 ha

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:54

ZARZĄDZENIE nr 57/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:51

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kaleń gm. Sadkowice

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:50

ZARZĄDZENIE nr 56/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:48

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:47

ZARZĄDZENIE nr 55/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:46

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazanie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 511 922 zł"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:45

ZARZĄDZENIE nr 54/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:42

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAKOŃCZONEJ WYLOTEM BRZEGOWYM DO ISTNIEJACJEGO ROWU WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W SADKOWICACH"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:42

ZARZĄDZENIE nr 53/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 lipca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:37

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską wymarznięć i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Sadkowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:37

ZARZĄDZENIE nr 52/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 czerwca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:28

w sprawie zmian w budżecie gminy za 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 12:11

ZARZĄDZENIE nr 51/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:22

w sprawie: wskazania Przeodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:21

ZARZĄDZENIE nr 49/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 czerwca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 12:05

w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego gminy Sadkowice za 2010rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 12:04

ZARZĄDZENIE nr 48/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 czerwca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 11:07

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 640 882 zł".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 11:06

ZARZĄDZENIE nr 47/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 czerwca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:59

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:58

ZARZĄDZENIE nr 46/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 maja 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:55

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 12:32
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-01 12:32

ZARZĄDZENIE nr 44/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 maja 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:56

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 383504 SADKOWICE-GOGOLIN"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:49

ZARZĄDZENIE nr 43/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:57

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:44

ZARZĄDZENIE nr 42/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:57

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przeodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udziele zamówienia publicznego pd. "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych związancych z odnową miejscowości Sadkowice"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:42

ZARZĄDZENIE nr 40/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 2011 r

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:34

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:33

ZARZĄDZENIE nr 39/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:56

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:29

ZARZĄDZENIE nr 38/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 marca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 12:02

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 12:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 12:13

ZARZĄDZENIE nr 37/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 marca 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-01 14:29

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-01 14:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 13:13

w sprawie ustalenia terminu i miejsca Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 13:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 13:10

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych wyznaczonych na dzień 24 marca 2011 r., na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Nowy Trębaczew i Skarbkowa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-16 13:10

w sprawie ogłoszenia  przetargu  na sprzedaż dwóch  nieruchomości 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-15 09:05

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 lutego 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:51

w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47123
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:21:40