Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114/07 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 15:02

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy w Sadkowicach 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-07 08:22

Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie przekazania książek zakupionych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń" do bibliotek szkolnych przy ZS w Sadkowicach i Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:59

Zarządzenie Nr 121/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej na korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użytecznoiści publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:56

Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:51

Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulatury lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy w Sadkowicach oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-11 07:37

Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:45

Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędu Gminy  w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 13:07

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia dnai wolnego od pracy w zamian za przypadajęce święto w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 09:17

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2015-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-03 09:15

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:39

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-11-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-25 13:21

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup energii elektrycznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:39

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-13 09:56

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:28

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kowalska
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 16:26

Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:24

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego Gminy Sadkowice.  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 07:58

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:22

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 07:56

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-10-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 14:01

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-10-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-05 14:12

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:19

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzeń nr 40/2011 i 41/2011

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:16

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 55/2015.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:15

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:12

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 15:11

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 15:10

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:09

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie rozszerzenia składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:08

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-09-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:05

Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie uchylenia w całości zarządzenia Nr 66 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie oddania w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sadkowice, położonych na terenie Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:03

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-09-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-04 08:01

Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Pilawy w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w Sołectwie Pilawy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:14

Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:12

Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:57

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:55

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:10

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-08-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:07

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów referendalnych w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:05

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:03

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia godzin otwarcia Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-08-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:52

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Sadkowicach ze względu na uciążliwe warunki spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 13:00

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-07-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:58

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Rady Gminy Sadkowice, Rady Powiatu Rawskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów Wójta Gminy Sadkowice przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-07-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:56

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:49

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:38

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Sekretarza Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:35

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Sekretarza Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:33

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Sekretarza Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:32

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Sekretarza Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-07-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:31

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Sekretarza Komisji do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:29

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-07-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:24

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:22

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzoru umowy zawartej na korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-03 12:20

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:23

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michalina Szczepańska
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:21

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 czerwca 2015 r.

w sprawie oddania w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sadkowice, położonych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:18

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-06-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:15

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:11

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 15:06

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-20 12:50

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Sadkowicach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-05-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-19 10:19

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-05-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:52

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie naboru wnioskow o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sadkowice w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych sie na terenie Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 14:01

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 13:50

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Grzejszczyk
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 13:50

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 13:50

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 6 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro, w Urzędzie Gminy w Sadkowicach i jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2015-05-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 13:50

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-13 13:50

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 14:33

Zarządzenie Nr 52/2015 Zastępcy Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-29 08:01

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-29 07:58

Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:36

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-23 09:21

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-23 09:20

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-23 09:20

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-24 14:36

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz. 2 i Etap III".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-24 14:35

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Sadkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-24 14:28

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2015-03-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:33

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-24 14:25

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sadkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2015-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 10:57

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 10:54

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie rozformowania i powołania nowych struktur formacji obrony cywilnej na terenie gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2015-02-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 10:52

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 08:48

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-09 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-09 13:29

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu i miejsca Zebrania Wiejskiego we wsi Kłopoczyn w celu ustalenia dodatkowego terminu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kłopoczyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2015-02-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-06 09:17

w sprawie ustalenia terminu i miejsca Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-06 09:14

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sadkowice w 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-01-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-06 08:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 08:17

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-06 08:15

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2015 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-01-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-02-06 08:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-06 08:17

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-07 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7861
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:21:04