Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie rozszerzenia składu Stałej Komisji Infrastruktury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:46

Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:40

Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:38

Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:38

Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:38

Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2016-12-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 12:38

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/46/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/33/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/201/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/149/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/129/08 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zaplanowanym od 1 września 2017 roku zmianom w systemie oświaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie  na  2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-08 14:34

Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie apelu Rady Gminy Sadkowice w związku z bardzo tyrudną sytuacją polskich sadowników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:58

Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Pana.... reprezentowanego przez Pana .... wniesioną pismem z dnia 19 września 2016 r. na uchwałę Nr VI/35/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:58

Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie "Programu współpracy Gminy Sadkowivce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:58

Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecia w działalności sportowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:58

Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni w Świetlicy Środowiskowej w Kłopoczynie Gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:58

Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sadkowice na lata 2016-2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:44

Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 17 października 2016 r.

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Nowe
Szwejki i Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-15 12:44

Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:30

Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:21

Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:19

Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:17

Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2015 r. Rady Gminy Sadkowice z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:18

Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Sadkowice nie stanowiących jej własności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:13

Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-09-22 14:07

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:07

Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców trzech lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2016-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-22 14:04

Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 09:00

Uchwała Nr XX/124/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zabłocie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-08-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-25 09:00

Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Sadkowice zdnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 312.839,00 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2016-07-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wójcik
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-08-09 13:26

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 rok Wójtowi Gminy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawieprzekazania środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu ratownictwa wodnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Pietrzak
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice, fragmenty obszarów wsi Nowe
Szwejki i Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2016-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-21 13:06

Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 312839 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sadkowice do reprezentowania Gminy Sadkowice w zakresie przygotowania i realizacji projektu pn. "Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-09 12:12

Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2016-2030

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:59

Uchwała Nr XV/99/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:57

Uchwała Nr XV/98/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:56

Uchwała Nr XV/97/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2016 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Królak
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:53

Uchwała Nr XV/96/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:49

Uchwała Nr XV/95/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:37

Uchwała Nr XV/94/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 14 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/180/09 Rady Gminy Sadkowice z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-23 10:35

Uchwała Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 11:44

Uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Sadkowice z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Cholewińska
  data wytworzenia: 2016-02-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-04 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15364
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:55:40