Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 302866 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-10 11:10

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla zadania Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach:  Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopoczyn, Nowy Kłopoczyn i Zaborze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2015-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-02 13:39

Zapytanie ofertowe

Wykonanie ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2015-09-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-22 14:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 14:59

Zapytanie ofertowe

Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby opłaty planistycznej dla działki nr 260/2 obręb Skarbkowa, Gmina Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2015-09-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-07 08:38

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-27 08:22

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektu Przebudowy drogi w Nowym Kłopoczynie na działce nr ew. 532 wraz z kosztorysami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-08-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-05 11:40

Zapytanie ofertowe

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-03 15:12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SADKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ SZKOLNYCH
Numer ogłoszenia: 100949 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-07 14:32

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI I MŁODZIEŻY DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBANI, DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TRĘBACZEWIE I DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KŁOPOCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ORAZ ODWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ SZKOLNYCH
Numer ogłoszenia: 168608 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-07-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-07 14:16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

UTWARDZENIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SADKOWICACH
Numer ogłoszenia: 167026 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-07-06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-06 14:15

Zapytanie ofertowe - utwardzenie terenu na działce o nr ewid. 235, obręb Lubania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-07-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-02 15:34

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁUSKI
Numer ogłoszenia: 95925 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-06-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-29 14:28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113207E W MIEJSCOWOŚCI BUJAŁY
Numer ogłoszenia: 93365 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-24 14:28

Zapytanie ofertowe

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy kapliczce murowanej z 1 ćw. XX wieku, stojącej przy drodze głównej Sadkowice - Kaleń.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Więckowska Wanda
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-11 08:51

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.309.914,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 00/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 78645 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2015-05-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-29 12:20

Zapytanie ofertowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-05-28 13:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-28 13:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Olszowa Wola oraz zakup wyposażenia
Numer ogłoszenia: 62463 - 2015; data zamieszczenia: 30.04.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 21:31

Zapytanie ofertowe o odbiór azbestu z terenu Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-30 15:08

Zapytania ofertowe o kruszywo i żwir

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-20 15:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-20 15:37

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III
Numer ogłoszenia: 43249 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2015-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-27 11:57

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych część kwalifikowalna Etap I cz.2 i Etap III
Numer ogłoszenia: 34259 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-11 15:00

Zapytanie ofertowe

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. Dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2015-01-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-14 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34837
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:28:24