Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-07 12:12

OGŁOSZENIE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
GMINY SADKOWICE W 2013 ROKU

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-28 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:26

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-19 10:27

INFORMACJA

O ZAWARCIU UMOWY NA REALIZAJCĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012r. zostały zawarte 2 umowy na realizację zadań publicznych w Gminie Sadkowice w 2012r.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) zawarto umowy na realizacje zadań publicznych z:

 1. Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Sadkowice” na zadanie pod nazwą „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej, organizowanie ligi międzyszkolnej na terenie Gminy Sadkowice oraz udział w klasie rozgrywkowej „Kuchar i młodsi””, realizowane w okresie od 01.09.2012r. do 29.11.2012r. na podstawie oferty złożonej w dniu 08.08.2012r. – kwota dotacji 4.500,00 zł;
 2. Sadkowickim Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Lubania” na zadanie pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej, organizowanie ligi międzyszkolnej na terenie Gminy Sadkowice oraz udział w klasie rozgrywkowej „Górski i młodsi””, realizowane w okresie od 01.09.2012 do 29.11.2012r. na podstawie oferty złożonej w dniu 08.08.2012r. – kwota dotacji 4.500,00zł.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-23 13:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-08 14:17

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, złozone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami).
Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 8 sierpnia 2012 r. może zgłosić uwagi dotyczące ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-08 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12864
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 12:34:33