Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Gmina Sadkowice, 96-206 Sadkowice , woj. łódzkie, pow. rawski, tel. 046 8156110, 8156126, 8156167, fax 046 8156191,
e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm

ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w m. Trębaczew odcinka o dł. 697 m.b.(PKWiU: 45.23.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 30.09.2003.
Wadium - 3750 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 14, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Krystyna Bisiak, e-mail: ugs.rrigk@poczta.fm, tel. 046 8156110, lok. 14, w godz. 8:00-15:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1 sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2003 o godzinie 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
    data wytworzenia: 2003-07-24
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-24 13:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7437
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-06-06 12:59