Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
 4. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy lub wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 6. zapewnienie przestrzegania prawa oraz procedur wewnętrznych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 7. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników referatów lub pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 8. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy w celu zapewnienia efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 9. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 10. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 11. czuwanie nad prawidłowością, terminowością, skutecznością i efektywnością wykonywania zadań Urzędu,
 12. upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. 4) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Ciołak
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-10-03 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-21 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13017
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-21 12:33:54