Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 11:00

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.12.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 10:59

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 grudnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 10:57

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012 r.

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2011.12.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-03-05 10:57

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:49

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2011-2014

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:48

Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:46

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:45

Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:44

w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:43

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:42

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:41

Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:39

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:39

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:37

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:36

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 listopada 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:34

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2012 r.

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.11.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-08 08:36

Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:24

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów Sołtysa w Sołectwie Trębaczew

 • autor informacji: Danuta Gradowska
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:24

Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:22

w sprawie odstąpienia od aplikowania Gminy Sadkowice o środki z Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu: Społeczeństwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjności gospodarki, na realizację przez Gminę Sadkowice projektu pod nazwą "Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Sadkowice" oraz od zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie gminy w 2012 r.

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:21

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:19

w sprawie programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w  art.  3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:19

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:17

w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadkowice

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:17

Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:15

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:15

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:13

w sprawie prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w stosunku do pomnika przyrody Alei w Bujałach

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:13

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:10

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2011-2014

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:10

Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:09

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:08

Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:07

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:07

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:05

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

 • autor informacji: Ewa Mucha
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:05

Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 października 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-08 08:05

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.10.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-08 08:01

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-07 15:18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki w celu poszerzenia drogi oznaczonej nr ewid. 150/1, położonej w miejscowości Nowy Kłopoczyn

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:16

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:15

w sprawie aplikowania Gminy Sadkowice o środki z Programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu: Społeczeństwo Informacyjne - zwiekszenie innowacyjności gospodarki, na realizację przez Gminę Sadkowice projektu pod nazwą "Zapewnienie dostępu szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Sadkowice" oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie gminy w 2012 r.

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:14

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:11

w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:11

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:08

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:07

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:06

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2011-2014

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:06

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:05

w sprawie zmian w budżecie

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 15:04

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Sadkowice z dnia 19 sierpnia 2011 roku

w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.08.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-07 14:55

UCHWAŁA NR VII/48/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:17

UCHWAŁA NR VII/47/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:16

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/251/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 15 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:15

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:05

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy.

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 10:05

UCHWAŁA NR VII/45/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 10:00

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 379400,00zł

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 09:59

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:55

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2011-2014

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:55

UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:51

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:51

UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:47

w sprawie udzielenia absolutorium za 2010 rok Wójtowi Gminy

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:46

UCHWAŁA NR VII/41/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 09:44

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:41

UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 09:44

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sadkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:39

UCHWAŁA NR VII/39/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 17 czerwca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:33

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • data wytworzenia: 2011.06.17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-03 09:31

UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:32

w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:31

UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:29

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:29

UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:27

w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:26

UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:24

w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sadkowice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:23

UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:20

UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:19

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:19

UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:15

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.04.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:14

UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 11 marca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:12

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w Kwocie 300000zł

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.06.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:11

UCHWAŁA NR V/28/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 11 marca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:08

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.03.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:07

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 11 marca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 09:02

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.03.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:59

UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 11 marca 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:57

w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 • autor informacji: Zofia Gut
  data wytworzenia: 2011.03.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:57

UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:54

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:54

UCHWAŁA NR IV/22/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-28 09:49

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
 

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-02-28 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 09:49

UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:33

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadkowice, fragmenty obszaru wsi Sadkowice i Kaleń

 • autor informacji: Remigiusz Skiba
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:36

UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:37

w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:38

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:39

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/107/05 Rady Gminy Sadkowice z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:41

UCHWAŁA NR IV/18/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:45

w sprawie wyboru przedstawiciela do rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:46

UCHWAŁA NR IV/17/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:47

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:49

UCHWAŁA NR IV/16/2011 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 18 lutego 2011 roku

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:49

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2011.02.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-06-21 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3683
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-03-05 11:02

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1589096
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl