Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Sadkowice

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Połączenie z tłumaczem migowym

Przejdź do: www.gminasadkowice.pl

Treść strony

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sadkowice.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Bisiak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-02-28 00:00
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-07 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:05
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2005 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-07 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:06
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w 2005 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-07 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:07
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2005r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-07 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:08
W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy i podlegających opodatkowaniu w 2005 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Wysocka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-01-07 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:09
w sprawie : ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:10
w sprawie : ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wanda Więckowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:11
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:12

w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Michalak
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:12
w sprawie uchwalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i pijalni piwa występujących na terenie Gminy Sadkowice

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Domeradzka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-10-15 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 21, 41 i 55 o łącznej powierzchni 5,23 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Żaczkiewicz
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-09-13 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-28 00:00
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XVI/68/04 z dnia 12 lipca 2004
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-28 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:15
Uchwała Rady Gminy Nr XVI/67/04 z dnia 12 lipca 2004r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubani

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-22 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:17
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-20 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:18
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XV/65/04 z dnia 31.05.2004r Podjęcie uchwały w sprawie Upoważnienia dla Wójta Gminy na 2004r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-20 00:00
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004r

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-05 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:26
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XV/63/04 z dnia 31.05.04 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-07-05 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:29
w sprawie  stawek  opłat za zajmowanie pasa drogowego  dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami  zarządzania drogami lub ruchu drogowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-29 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:31
UCHWAŁA NR RADY GMINY SADKOWICE Nr XIV/61/04 z 30 04 2004 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-24 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:32
Uchwała Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-22 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:32
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XIII/59/04 z dnia 29 marca 2004r w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przedmiotem której będzie nieruchomość zabudowana położona w Sadkowicach oznaczona numerem ewidencyjnym 55 stanowiąca własność Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:34
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XIII/58/04 z dnia 29.03.04r w sprawie postępowania o udzialanie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych , sposób ich udzielania oraz sposobu wykonywania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-22 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:34
Uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XIII/57/04 z 29.03.2004 W sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkowicach

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-22 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:35
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o współdziałaniu w zakresie gospodarowania odpadami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-06-22 00:00

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-05 10:37
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności wobec Wójta Gminy z zakresu prawa pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Bińkowski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2004-03-24 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10740
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-26 11:57:20