Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-09-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-11 10:33

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-28 10:09

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 września 2017 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.”

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-09-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 11:23

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie: w sprawie ogłoszenia konkursu „ Czyste Sołectwo 2017”

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-01 10:23

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 15:07

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w spawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 15:07

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Sadkwowicach w związku z obniżeniem czasu pracy

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:40

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnieniapracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem"

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:37

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Sadkowice postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem"

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2017-04-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:34

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 12:06

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sadkowice

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Sadkowicach zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania komicji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 11:57

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochcodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-15 10:52

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 13 marca 2017 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadkowice na lata 2017-2020 z prespektywą na lata 2021-2024

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:36

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia VIII edycji Konkursu Fotograficznego pod nazwą Moja Gmina w Obiektywie

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:34

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:29

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • autor informacji: Agata Królak
  data wytworzenia: 2017-02-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 12:29

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

 • autor informacji: Tomasz Żaczkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:53

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sadkowice na rok 2017.

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-23 15:55

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

 • autor informacji: Tomasz Szymański
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:28

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania: ” Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych”

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:26

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadkowice w 2017 roku

 • autor informacji: Ewa Skiba
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 08:12

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • autor informacji: Barbara Chała
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:19

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Barbara Gąsiorowska
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-10 08:14

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Sadkowice na lata 2017-2019”

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 13:10

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 10 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-12 08:04

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-31 08:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-11 10:33

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1025480
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 10:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl