Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:46
W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.
 • autor informacji: Maria Domeradzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:51
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury .
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:52
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:52
w sprawie powołania Komisji Budżetu.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:53
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:54
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:55
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uprawnionego do wydawania poleceń służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 13:57
w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:00
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/137/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubania na czas nieokreślony oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:20
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Trębaczewie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:21
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:22
w sprawie: uchylenia uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:22
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice Nr XXVII/107/06 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:24
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadkowice określającej procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:25
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:27
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:27
w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości diet dla radnych, członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady Gminy.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:28
w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:30
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:31
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:31
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-05 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:36
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sadkowice.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:38
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sadkowice.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:39
w sprawie zmian budżetu gminy na 2006
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:40
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:44
w sprawie: zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Sadkowice
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:45
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników szkół i przedszkola, nie będących nauczycielami, na terenie Gminy Sadkowice
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:46
w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Sadkowicach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:47
w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Sadkowicach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:48
W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Społecznych Gminy Sadkowice na lata 2007-2011
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:49
w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Sadkowice do roku 2014"
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2007.01.08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-08 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:50
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych i stałych przez podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Sadkowice
 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:51
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadkowice
 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:52
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:53
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:54
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadkowice
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:54
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:58
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Lewin i Rzymiec, gmina Sadkowice.
 • autor informacji: Krystyna Bisiak
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 14:59
w sprawie zmian w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:00
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:01
w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Rzymcu
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:02
w sprawie: likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Lewinie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:02
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:03
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Lubania na czas nieokreślony oraz w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
 • autor informacji: Krystyna Bisiak
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:04
w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2006.08.30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-30 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:05
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006.06.09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:06
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006.06.09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:06
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.06.09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.06.09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-09 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:08
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006
 • autor informacji: Halina Gorzka
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:15
w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sadkowice (projekt - czytaj publikcję)
 • autor informacji: Krystyna Bisiak
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:16
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:17
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:18
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Trębaczewie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:19
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bujałach
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:20
w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Rzymcu
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:20
w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Szkoły Podstawowej w Sadkowicach z siedzibą w Lewinie
 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:21
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-06-04 15:22
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.
 • autor informacji: Bożenna Śledzińska
  data wytworzenia: 2006.05.15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-05-15 00:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7748
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-09-24 11:26

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1589068
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:37

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl