Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.12.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:37
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:33

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r.

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2010.12.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:30

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.12.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:29

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2011 roku w Gminie Sadkowice

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.12.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:34

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.12.01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-12-01 13:33
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:25

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.11.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:23

w sprawie zmian w budżewcie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.11.04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:23
 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.10.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu rocznego programu współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.10.29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-29 17:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-29 17:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:18

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.10.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:16

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2010.10.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:14

w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2010.10.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:12

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.10.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:09

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:06

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:06
 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:23

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonejwobrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:03

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:03
 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 15:20

w sprawie ogłoszenia II  przetargu  na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.09.28
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-09-28 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-28 15:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 13:00

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.09.06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:58

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.08.26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:55

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:55
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:53

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:53
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:50

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:48

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:47
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:41

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 1.1, Poddziałąnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 • autor informacji: Urszula Michalak
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 12:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:03

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 11:00

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2010.08.11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:57

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.07.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:55

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.07.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:52

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.07.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-13 10:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:30

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2010.07.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:27

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.07.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:24

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.07.19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:21

w sprawie ustalenia terminu i miejsca zebrania wiejskiego we wsi Gacpary w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Gacpary

 • autor informacji: Wanda Wróblewska
  data wytworzenia: 2010.07.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:15

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połozonej w obrębie Nowy Trębaczew oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1, o powierzchni 0,63 ha

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.07.05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 12:14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:45

w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 05.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-27 13:39
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:43

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nowy Trębaczew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 168/1 o powierzchni 0,63 ha.

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 05.07.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-07-05 12:43
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:16

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.06.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:13

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.06.30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:11

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:10

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.06.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:07

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.06.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:05

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2010.06.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:02

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2010.06.16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:00

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 2010.06.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 11:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:58

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Tomasz Lesiak
  data wytworzenia: 2010.06.08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:38
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:35

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.05.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:34
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:29

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/08 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.05.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:27

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla Przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 2010.05.22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:23

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.05.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:21

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Jarosław Gortatowicz
  data wytworzenia: 2010.05.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:21
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:19

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.05.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:16

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 2010.04.02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-04 10:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 16:04

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.05.10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-10 16:04
Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 31 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:37

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 31.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:36
Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 30 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 09:35

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 30.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:33
Zarządzenie nr 18/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 09:33

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 18.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:32
Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 15 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:31

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 15.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:31
Zarządzenie nr 16/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:30

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 03.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:29
Zarządzenie nr 15/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:28

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • autor informacji: Ireneusz Wojtczak
  data wytworzenia: 03.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:28
Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 3 marca 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:27

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 03.03.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 09:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:05

w sprawie ustalenia  regulaminu III przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Sadkowice, oznaczonej jako działka o nr ewid. 210
 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:02

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż   nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Sadkowice,  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 210

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 14:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:57

 w sprawie ogłoszenia III przetargu  na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Sadkowice, oznaczonej jako działka o nr ewid. 210
 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-02 08:01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:52

w sprawie ustalenia  regulaminu II przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha
 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:52
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:49

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha

 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:48
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:42

w sprawie ogłoszeniami II przetargu  na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Kaleń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych 183/4 i 370/2, o łącznej powierzchni 1,01 ha
 

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010.03.03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-03-03 13:42
Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 25 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:53

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sadkowicach

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 25.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:52
Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-24 08:50

w sprawie : sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady  kształcenia  nauczycieli w 2010 roku
 

 • autor informacji: Wanda Więckowska
  data wytworzenia: 19.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-24 08:50
Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 19 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-19 10:16

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 2010-01-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-19 10:13
Zarządzenie Nr 3/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:08

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 18.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:08
Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 18 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:07

w sprawie wskazania Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Przetargowej

 • autor informacji: Katarzyna Ciołak
  data wytworzenia: 18.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:07
Zarządzenie Nr 1/10 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 4 stycznia 2010 r.
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:05

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/09 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

 • autor informacji: Agata Magiera
  data wytworzenia: 02.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-02-16 08:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-13 13:37

Urząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

BSBR O/Sadkowice
09 9291 0001 0035 8648 2000 0010

Dane kontaktowe

tel./fax: 468156191, 468156167
           468156126, 468156110;

e-mail: ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1603718
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 14:21

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl